П`ятниця, 16.11.2018, 14:28
Ви увійшли якГість | Група "Гості"Вітаю ВасГість | RSS

  

Каталог статей

Головна » Статті » Психология » Особистість

АНАЛІЗ отриманих даних апробації «Діагностичного мінімуму» №1.


                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                               
                                                                                                                                              ДИРЕКТОР ДПТНЗ  «МПТУ»                              
                                                                                                                                                   Кропив’янський  В. В.                   

АНАЛІЗ
отриманих даних апробації «Діагностичного мінімуму» №1.
по ДПТНЗ «МПТУ»  Дніпропетровської обл. станом на 01.12.2012 року.
(стартова готовність до навчальної та професійної діяльності)


        Аналіз розкритого повного спектру діагностичних компонентів особи,  стартової готовності до навчальної та професійної діяльності: мотиваційної спрямованості, самооцінки, домінуючого стилю між особистісних відносин, стилю поведінки в критичних ситуаціях, психофізиологічних основ, захисних механізмів, що ведуть потреби, фону настрою, ступеню адаптованості індивіда і можливого типу дезадаптації, наявності психічних відхилень та лідерських рис, а також кількісних і якісних характеристик стійких професійно-важливих властивостей, на наш погляд, доцільно викласти у вигляді діаграм  та інтерпретацій  до них для чіткого орієнтування на шляху  від професійної мрії до  отримання необхідних ділових якостей професіонала.
         Готовність  до навчання, самовизначення по вибору професії, виявлення інтересу до вибраної професії, відповідності особи вимогам вибраної професії слід розпочати розкриттям  психофізіологічних основ контингенту учнів.
        В Межівському ДПТНЗ «МПТУ» станом на цю дату налічується 477 учні, з них 220 учнів набору 2012 року.  Апробація «Діагностичного мінімуму» проводиться  тільки з учнями, які подали документи  про закінчення  дев’яти класів загальноосвітньої середньої школи.  Тому було охоплено чотири групи по професіях – тракторист–машиніст, кухар і оператор з ветеринарної обробки тварин.
        Активну участь прийняли 112 учнів і нижче ми будемо оперувати даними, які  при діагностуванні від них отримані.
Стартова готовність  контингенту учнів до навчальної та професійної діяльності.
Психофізиологічна готовність.

  
          В даній роботі приймали участь: холериків -30 учнів, сангвініків - 44 учнів, флегматиків -  6 учнів,  меланхоліків - 29 учнів,  амбовертів - 3 учні.
          В типах вищої нервової діяльності доцільно розкрити, що  сангвініки є представниками сильного типу вищої нервової діяльності, врівноважені, активні, стабільні. Холерики – типу вищої нервової діяльності також сильного, лабільні, неврівноважені, бурно емоційні, Флегматики відносяться  до типу вищої нервової діяльності, інертних, сильних, стабільних, стриманих, Меланхоліки  є представниками слабкого типу вищої нервової діяльності, лабільні, інертні, замкнуті, тривожні,
.       Амбовертів доцільно віднести до полігамного типу вищої нервової діяльності, вони приховують в собі всі кращі риси, це добре збалансована особистість з високою соціальною готовністю, активною гнучкістю та здатністю досягнення мети.
    
Соціальна готовність.
    Нижче доцільно коротко зупинитись  на стилю між особових відносин, стилю поведінки в критичних ситуаціях та інтелектуальному розвитку  учнів.

Міжособові відносини.
         Коротко і зрозуміло їх зручно розкрити у вигляді восьми октантів, кожному з яких притаманний певний стиль відносин в групі, спільноті та громадах.
             
          Характеристики кожного  октанту розкривають риси окремо взятої людини в між  особових відносинах та зумовлюють стиль поступків:

         I октант. Авторитарний (владно-лідируючий) стиль. Схильність до авторитарного стилю поведінки виявилося –38 учнів.
         II октант. Егоїстичний (незалежно-домінуючий) стиль..  Схильність до егоїстичного стилю поведінки виявилося – 42 учні.
         III октант. Агресивний (прямолінійно-агресивний) стиль.  Схильність до агресивного стилю поведінки виявилося –  14 учнів.
         IV октант. Підозрілий (недовірливо-скептичний) стиль. .  Схильність до підозрілого стилю поведінки виявилося – 2 учні.
         V октант. Підпорядковуваний (покірно-сором’язливий) стиль. Схильність до підпорядковуваного стилю поведінки виявилося – 9 учнів.
        VI октант. Залежний (залежно-слухняний) стиль. Схильність до залежного стилю поведінки виявилося – 2 учні.
        VII октант. Доброзичливий (співробітницько-конвенційний) стиль.  Схильність до  доброзичливого стилю поведінки виявилося – 2 учні.
        VIII октант. Альтруїстичний (відповідально-великодушний) стиль. Схильність до  альтруїстичного стилю поведінки виявилося – 3 учні.


          Перші чотири типи міжособових відносин — I, II, III і IV — характеризуються переважанням неконформних тенденцій, з них III, IV — схильністю до диз'юнктивних (конфліктних) проявів, а I і II — незалежністю думки, завзятістю у відстоюванні власної точки зору, тенденцією до лідерства і домінування. Інші чотири октанти — V, VI, VII і VIII — виявляють собою протилежну картину: підкорення, невпевненість в собі і конформність (V і VI), схильність до компромісів.


Cтилі поведінки в конфліктній ситуації.

     Здатність  успішно працювати в критичних ситуаціях, знаходити позитивний вихід, емоційну стійкість та підхід до кожної окремо взятої людини завжди допомагають нам знання психіки працівників, учасників навчально-виробничого процесу. А саме, ці знання надають нам можливість сприйняти, зрозуміти та оцінити свої внутрішні психічні акти та стани,  розкрити стани та можливості іншої людини, груп людей, втілитися в емоційну сферу, в почуття оточуючих. Нижче приводяться можливі стани  в критичних ситуаціях учнів  набору 2012 року:
                                                                 
 

                                                                  
                                                               
Визначте переважаючий стиль поведінки в конфліктній ситуації:
А – жорсткий стиль – рішення конфліктів (суперництво): такі люди до останнього стоять на своєму, захищаючи свою позицію, і  прагнуть виграти. Упевнені, що завжди це має рацію Таких учнів серед піддослідних виявилось –  55.
У – примиренський стиль – (співпраця): орієнтований на «згладжування кутів» з урахуванням того, що завжди можна домовитися, на пошук альтернативи і рішення, яке здатне задовольнити обидві сторони.  Серед піддослідних таких учнів виявилось –20..
З – компромісний стиль – (компроміс): з самого початку розбіжності простежується установка на компроміс. Серед піддослідних таких учнів виявилось – 15.
Д – м'який стиль – (поступливість): виявляється в готовності встати на точку зору супротивника і відмовитися від своєї позиції  Серед піддослідних таких учнів виявилось – 11.
Е – уникаючий  – цей стиль орієнтований на відхід від конфлікту; люди даного типу прагнуть не загострювати ситуацію, не доводити конфлікт до відкритого зіткнення. Таких учнів серед піддослідних виявилось – 11..
Таким чином  ми готові стверджувати, що основний кістяк нового набору зможе відстоювати свою позицію і  готовий досягти своєї мети.


Інтелектуальна готовність.
Контингент учнів прийому 2012 року після обстеження рівня розвитку розумових здібностей має такі показники:


 

    

Мислення.
           Предметно-дієве мислення притаманне більшості наших учнів. Вони краще засвоюють інформацію через рухи. Зазвичай багато хто серед них мають хорошу координацію рухів. І тільки декілька учнів наділені від природи наочно–образним мисленням,
      Зрозуміло стає без коментарів – над чим потрібно працювати  учасникам навчально – виробничого процесу нашого навчального закладу наступні три роки.
    Класних керівників та майстрів завжди турбують питання: Що робити? На які особливості учня впливати при формуванні професійних якостей? Головне в підході - підвищити самооцінку за допомогою привертання уваги  до кожного учня. Бажано, щоб у індивіда була можливість вибору темпу роботи. Підкреслювати цінність таких якостей, як скромність, холоднокровність.
           Заохочувати працьовитість та використати природний артистизм і схильність до новизни. Бажано поволі привчати до наполегливості, дисципліни, організованості (наприклад, пропонуючи оригінальні завдання). Рекомендується допомогти організувати час (гуртковою  роботою, участю в конструюванні і так далі).
           Основна тактика - підкреслена повага. Взаємовідносини слід будувати на переконанні, спокійному, доброзичливому тоні спілкування. При афективній поведінці можлива іронічна реакція. Не слід "з'ясовувати стосунки" у момент конфлікту. Краще обговорити проблеми пізніше в спокійній ситуації. При цьому бажано акцентувати увагу на проблемі і на можливості вирішити її без особливої емоційної напруги. Підліткам потрібна можливість прояву організаторських здібностей, а також реалізація енергетичного потенціалу (спортивні досягнення, творчість  і тому подібне).
          Прагнути підтримати, захистити від кепкувань. Виділяти позитивні сторони (вдумливість, схильність до монотонної діяльності). Підібрати діяльність, що не вимагає активного спілкування, строгої тимчасової регламентації, а також не включену в жорстку систему субординації. Активізувати інтерес до оточення. Поволі зводити учнів з людьми доброзичливо-енергійними, працьовитими.  Керівництво становленням особистості  професіонала є функцією майстра виробничого навчання, який згідно  учбової програми, спираючись на психофізіологічні дані та соціальні набуття учнів передає їм перші професійні навики та уміння, вводить молодих працівників у професійну спільноту та підіймає їхній рівень професійних якостей. Майстер повинен ретельно заносить  досягнення учнів до щоденника спостережень, аналізувати наявний стан та,  при необхідності, корегувати його. А при наявності  в учня психічних відхилень, які перешкоджають  йому отримати вибрану професію, майстру в/н  разом з учнем необхідно звернутися за допомогою до практичного психолога.
                                         Практичний психолог                                   В.О. Попов

Категорія: Особистість | Додав: ptu76 (03.12.2012)
Переглядів: 542