П`ятниця, 16.11.2018, 13:21
Ви увійшли якГість | Група "Гості"Вітаю ВасГість | RSS

  

Каталог статей

Головна » Статті » Психология » Особистість

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ


Чинники розвитку 2.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

        Перш за все потрібно мотивувати необхідність спрймання тії, чи іншої інформації та можливість використання її в практичній своїй діяльності, тобто  поставити перед собою певну мету. 
       Сприйняття оточуючого  середовища людиною здійснюється взагалі чуттєво, органами зору та органами слуху. Нас же зараз  цікавить  наглядна, звукова подача інформації та її сприйняття людиною.            Результативність процесу сприймання найтіснішим чином пов’язана з ефективністю роботи пам’яті, тому розвиток пам’яті є одним з важливих завдань розвитку. Сприймання, запам’ятовування та відтворення отриманої інформації відображають собою єдиний, не роздільний процес.
      Це дозволяє тісно пов'язувати вправи, що підвищують швидкісні можливості процесу сприймання, з вправами, що збільшують якість запам'ятовування, а іноді і уніфікувати їх так, щоб вони розвивали одночасно обидва ці чинники.         Фундаментом високопродуктивної пам’яті є уважливість.  Існують різні форми уваги: аналітична, масштабна, гнучка, поглиблена таке та інше і пропоновані для розвитку уваги вправи враховують це різноманіття.     
Перше – «Розвиток масштабної і гнучкої уваги».
Загальне проглядання інформації  з метою поверхневого з’ясування змісту. Тому потрібно звернути увагу на цифровий матеріал, записаний словами, назви професій, прізвища і зрозуміти їх смислове значення в контексті прочитаного матеріалу.     
Друге – «Розвиток гнучкої уваги».
Напрацювання уміння миттєво концентрувати і розслабляти увагу. Проглядаючи іформацію при поверхневому з'ясуванні змісту приблизно на. 20-30% за мінімальний час (приблизно за 2—5 хвилин до 5 тисяч знаків) знайти максимальне число, записане або цифрами, або словами, прізвища, факти.      
   
Третє – «Розвиток комплексної уваги».
 Сприймати дві різні інформації поперемінно по невеликих частинах, затрачувавши на кожну з частин 5—10 секунд. Переривати сприймання можна на будь-якому місці навіть в середині пропозиції. Для зручності - місце переривання фіксувати візуально. Потрібно за мінімальний час з максимальною якістю засвоїти зміст обох інформацій.                  

    
 Четверте – «Розвиток аналітичної уваги».
       В транспорті, в чергах і інших місцях вимушеного проведення часу вибрати об'єкт погляду (поручень, людина і т.п.), за обмежений час аналітично обстежувати його, відвести погляд у бік і подумки описати зовнішні ознаки, властивості і будь-які інші його якості. Опис проводити у вигляді усних відповідей на поставлені Вами ж питання. Для підвищення продуктивності пам'яті необхідно, крім розвитку уваги, позбутися істотного комплексу недоліків негативно впливаючих на якість запам'ятовування.

       До таких недоліків відносяться:  
1.    Відсутність системного підходу при підготовці до сприйняття   (усвідомлення  того,  що  певна  підготовка, вироблення відповідного внутрішнього настрою  — обов'язкові).
2. Безплановість сприймання  ( все, що попадається і коли попадаєтся під руку).
3. Невизначеність часових рамок сприймання   (не ставиться перед собою завдання обмеження часу  на певні об'єми інформації) .
4. Психологічна залежність якості засвоєння інформації від
таких чинників, як тимчасовий інтерес до змісту інформації, настрій, невпевненість в можливості ефективного засвоєння, таке та інше.
      Встановлено і підтверджено практикою, що сприймання проходить легко і інформація добре запам'ятовується, якщо УСВІДОМЛЕНА НЕОБХІДНІСТЬ  сприймання даного матеріалу, ясні СТИМУЛИ для продуктивного сприймання, ВИЗНАЧЕНА МЕТА. В таких випадках З'ЯВЛЯЄТЬСЯ ІНТЕРЕС і безпосередньо до самого сприймання і до його результатів, а інтерес вже гарантує УСПІХ. Пропонована вправа не вимагає великої кількості часу, що спеціально відводиться, і виконується при звичайному, повсякденному сприйнятті матеріалів за фахом, вивченні учбового матеріалу. Ця вправа виробляє в сприйнятті НАВИКИ ПРОФЕСІЙНОСТІ, які не тільки СПРИЯЮТЬ сприйманню, але і значно підвищують продуктивність пам'яті.       
П’яте – «Психологічна підготовка до сприйняття».
       Перед сприйняттям будь-якого матеріалу   за допомогою попереднього огляду, по його назві письмово відповісти на наступні питання:
1. Для чого Ви хочете сприйняти цю інформацію, з якою метою?
2. Де будуть використані одержані тут знання?
3. Який ступінь важливості даної інформації для Вас?
4   Що Ви хочете узяти з інформації для себе?
5. Які факти з тематики даної інформації  Вам вже відомі?
6. За скільки часу слід  отримати інформацію?
7. На який термін потрібно запам'ятати факти даної інформації?
    Написані відповіді можете тут же викинути, оскільки важливий сам процес пошуку відповідей і спроба їм відповідати під час опрацьовування матеріалу. Відповіді потрібно писати стисло, але ємко, так, щоб їх суть була абсолютно зрозуміла самому записуючому, а запис відповідей не займав би багато часу.
        Передбачається, що до початку попереднього  заняття Ви усунули недоліки, властиві процесу сприймання  (артикуляція, невпевненість, неуважність  і  т.п.)   і тепер готові до безперешкодного його розвитку — підвищенню якості сприймання і раціональності. Для того, щоб зуміти сприймати раціонально, потрібно навчитися швидко обробляти надходячу при цьому інформацію.
      На другому етапі навчання Ви оволодієте навиками раціональної обробки інформації — швидкого і якісного виявлення істотної інформації і виділення з неї головних думок, встановлення зв'язків між сприйнятими фактами і фактами, що вже є в пам'яті. Охочі зможуть навчитися ігнорувати не визначальну інформацію.     
       Якщо Ви спробуєте проаналізувати зміст декількох інформацій, то помітите, що об'єми визначальної  інформації серед всього об'єму коливатимуться в достатньо великому діапазоні. Це значить, що під час сприймання   деяких уривків можуть бути корисними лише частини їх . І  якби  Ви змогли  швидко виявляти істотні факти, ігноруючи не істотні, то по-перше, заощадили б час, по-друге, за рахунок більшої концентрації уваги на істотних фактах, вони б краще запам'ятовувалися (якість засвоєння змісту  була б вище).                    Окрім виявлення істотної інформації  потрібно навчитися виділяти головні думки.
        Можна помітити, що після сприйняття однієї і тієї ж інформації з двох однаково інтелектуально розвинених людей один в ній побачить « сутність», а інший — не помітить її. Звичайно «сутність» вислизає від тих людей, які в ході навіть добросовісного, копіткого сприймання засвоюють все підряд (як послідовність фактів) без виділення головних думок, без розподілу всього інформаційного простору на смислові групи.                     Нижченаведені вправи дозволять Вам відпрацювати навики, необхідні для кваліфікованого структурного аналізу інформації, в час і після закінчення сприйняття, аналізу, що не вимагає спеціальних витрат часу і додаткових зусиль:
                       
                                  «Виявлення головних думок»
1.Приготовте декілька маленьких інформацій в один крупний абзац про «Різне» коротко, прогляньте їх швидко(30–45 знаків за секунду). Письмово сформулювати головну думку своїми словам, як можливо швидше.
       Усно сформулювати головну думку, але використовуючи інші обороти мови та інші образні уявлення Негайно перейдіть до другої інформації  і т.д.
Примітка.
Усне приготування формулювання перед письмовим     і друге усне складання головної думки потрібно проводити  щонайшвидше, оскільки бажано навчитися виявляти значущі  думки  не тільки правильно, але і формулювати швидко.                       

"Виявлення другорядних істотних думок".
     Приготувати декілька невеликих інформацій  щонайшвидше (бажано із швидкістю 20 — 30 букв в секунду) обробити почергово таким чином:
1. Виявити другорядні істотні думки першої інформації.
2. Усно сформулювати  другорядні  думки, що визначають
істотні ролі в розумінні змісту інформації (факти, думки,
визначення), які підтверджують головну думку, уточнюють її,
без яких розуміння змісту було б неповним)
З. Перейти до наступної інформації.

"Виявлення структури інформації"
       Приготувати інформацію об'ємом не менше 1 і не більше 5 тис. знаків. На початку  оглянути її з метою:
1) оцінки ступеня складності змісту;
2) визначення структури(про що мовиться на початку, в середині, в кінці тексту, що слідує за чим і т.д.);
3) запам'ятати максимально можливу кількість фактів. Огляд проводити з швидкістю близько 10 секунд на кожні 5 тисяч знаків.
        Під час сприймання провести детальний структурний аналіз: виписати головні і другорядні думки,  головні думки підкреслити. При цьому використовувати спрощену форму запису (за допомогою скорочень, символів, знаків, фігур і т п.).По закінченні сприйняття, не заглядаючи в лист (по пам'яті), переглянути структуру: виправити, переоцінити, доповнити записи. Всю роботу необхідно проводити щонайшвидше. Після закінчення роботи, окинувши поглядом одержану структуру, спробувати запам'ятати вміст інформації в цій структурі і переконатися, що за допомогою структурного аналізу зміст запам'ятовується краще.
      Отже, замінивши негативні чинники сприймання на позитивні  і відпрацювавши навики раціональної обробки інформації, Ви  навчилися безперешкодно швидко  і якісно ОБРОБЛЯТИ надходячу  інформацію. Тепер потрібно, для того, щоб сприймати  інформацію не по одному знаку чи звуку, а сприймати не менше як по три - чотири слова або символи,      Ще,  недоліком у нас є вузьке поле одномоментного сприймання і тому потрібно його розширити, тобто перейти в розширену уважливість, тобто розширити поле одномоментного сприймання.
„Динамічне розширення поля сприймання"
     Нижче розміщений цей тренажер, на  його створках  нанесені букви( а можливо нанести туда інші символи). Ці створки роздвигаються та здвигаються.
      Утримуючи погляд на центральній букві і сприймаючи крайні букви (тобто бачивши їх „бічним поглядом" і розуміючи, що це за букви), коливальними рухами то розводивши, то зближуючи створки, поступово відводити крайні букви далі і далі,   сприймати (бачити і осмислювати) обидві крайні букви ОДНОЧАСНО, не перекидаючи ні погляду, ні уваги від однієї крайньої букви до іншої. Довівши максимальне розведення крайніх букв один від одного до 4-5 сантиметрів, знов зближувати букви і почати наступне коливальне розведення від центральної букви все далі і далі.
       Це робиться за допомогою, не хитрого, пристрою -тренажера по динамічному розширенню поля одномоментного сприймання. 
         

   Тренажер – створки зведені.


 

  Тренажер – створки розведені.

Розширення поля одномоментного сприймання збільшує об'єм оперативної пам'яті. Збільшуючи об'єм оперативної пам'яті, ми покращуєм  можливості свого  мислення.
Наявне підвищення  можливостей запоминання информації перевіряється за допомогою контрольних текстів:
перший – до корекціїйний текст, другий – після корекційний текст.
Нижче друкую контрольні тексти, конрольні запитання, та вірні відповіді на запитання для підрахунку балів розвитку пам'яті. Рівень розвитку пам'яті визначається по набраних балах згідно криткріїв приведених в кінці переліку запитань для першого тексту  на сторінці  188, а для другого тексту – на сторінці 195.
Результати Вашого навчання оцінюватимуться    текстами. Ви спочатку прочитаєте перший  контрольний текст потім попрацюєте над собою згідно викладеної програми і прочитаєте другий контрольний текст. Ці тексти різні за змістом, але зразково однакові для розуміння і запам'ятовування по ступеню їх складності. Тексти — популярні, розраховані на "середнього читача". Звичайно, порівняння результатів читання контрольних текстів на початку   та в кінці навчання показує, що  запам’ятовування інформації та швидкість сприймання зростає вже в 2—3 рази.
Контрольні тексти слід читати, зафіксувавши по годиннику або секундоміру час, затрачуваний на читання (в хвилинах і секундах). Час можна визначати з точністю до 5 сек, Якщо у Вас годинник з секундною стрілкою, то зафіксуйте час початку і час закінчення читання і відніміть з другого перше. Тексти потрібно читати з максимально можливою швидкістю і з максимальною якістю засвоєння. Спробуйте запам'ятати всі істотні по значенню і емоційному сприйняттю факти, думки. Спробуйте запам'ятати назву тексту, назву джерела (де надрукована стаття), дату і місце видання, прізвище автора статті.
Зараз Вам належить прочитати контрольний текст № 1. Після закінчення читання необхідно відкласти убік текст (щоб не було спокуси заглядати в нього) і письмово відповісти на питання до контрольному тексту № 1. Прочитувати контрольні питання до читання контрольного тексту не дозволяється.
Приготуйте секундомір або годинник. Приготуйте БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ НА КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ.  


Категорія: Особистість | Додав: ptu76 (01.03.2012) W
Переглядів: 770 | Теги: РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ