Четвер, 23.05.2019, 02:38
Ви увійшли якГість | Група "Гості"Вітаю ВасГість | RSS

  

Методичний кабінетВідео підготовлено методистом ДПТНЗ "Межівське професійно-технічне училище"  Свистун Наталією Анатоліївною, та майстром виробничого навчання Жигаревич Любов Іванівною.

МЕТА:               організація та координація методичного забезпечення навчально -  виробничого та виховного процесу; надання ефективної допомоги викладачам, майстрам виробничого навчання, керівникам груп у покращенні організації навчання та виховання учнів; узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду; підвищення рівня компетентності, професійної майстерності, педагогічної кваліфікації викладачів, майстрів виробничого навчання та адміністрації закладу.

 

ЗАВДАННЯ:      

-         забезпечення якості навчально-виробничого та виховногопроцесу;

-         розвиток творчого потенціалу кожного педагога й колективу в цілому;

-         постійне підвищення педагогічної майстерності, професіоналізму;

                      -   формування цілісного, ініціативного, згуртованого колективу;

  -   аналіз і контроль навчально-виробничого та виховного, якості

       знань, умінь, навичок учнів МПТУ;

-         створення нового навчально-дидактичного комплексу;

-         введення й використання у процесі навчання інноваційних технологій.

 

НАПРЯМКИ  РОБОТИ:

-         запровадження інноваційних технологій у навчально-виробничій роботі та виховному процесі;

-  застосування інтерактивних методів навчання, між предметної інтеграції, комп’ютерної підтримки предметів, мережі Інтернет, мультимедійних засобів, дидактичних матеріалів;

-         робота з обдарованими, здібними, ініціативними дітьми;

-         громадянська, правова освіта й виховання;

-         створення інформаційно-методичного центру;

-         упровадження рейтингової системи навчання;

-         особистісно зорієнтована освіта й виховання;

-         моніторинг навчально-виробничого та виховного процесу, управлінської діяльності;

-         вивчення передового педагогічного досвіду роботи колег училища.

 

ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ:

-         науковість;

-         системність;

-         послідовність ;

-         неперервність;

-         творчість;

-         колективність;

-         мобільність.

 

ОСНОВНІ  ПІДХОДИ:

-         проблемно-діагностичний;

-         аналіз власної діяльності та самоосвіта;

-         зустрічне планування(знизу вверх);

-         стимулювання в процесі й за результатами діяльності.

 

             Сьогодні в Дніпропетровській області створюється новий навчальний заклад, в якому учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення, самовиховання, самоосвіти. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати складні проблеми власної життєдіяльності.

           Такі якості можуть бути сформовані у процесі спеціально організованих педагогічних заходів в системі освіти, яка сама є креативною, прагне до творчого вирішення проблем через використання сучасних інноваційних технологій.

             З метою реалізації програми обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»ДПТНЗ «МПТУ» у 2010-2011 н. р. розпочав роботу над власним методичним проектом.

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПРОЕКТ      «Креативна освіта ДПТНЗ для розвитку інноваційної особистості та підготовки майбутнього компетентного, кваліфікованого спеціаліста.

 

МЕТА:     

-         розвивати загальну креативність учасників педагогічного  процесу навчального закладу;

-         створити гнучку систему форм організації навчально-виробничого та виховного процесу, відповідно до здібностей, нахилів, потреб учнів;

-   здійснювати впровадження інноваційних технологій розвитку творчого потенціалу учнів у навчально-виробничій та виховний процес, удосконалювати систему психолого-педагогічного супроводу особистості в системі креативної освіти;

-         створити умови для безперервної освіти та самоосвіти педагогів з метою підвищення рівня їх творчого потенціалу та професіоналізму;

-   підвищити рівень науково-педагогічної, методологічної компетентності, інноваційної грамотності викладачів спецдисциплін та майстрів виробничого навчання;

-      запровадити систему педагогічного моніторингу, яка б сприяла визначенню рівня розвитку професійних компетентностей педагогів на різних етапах реалізації проекту;

-         здійснити підбір методик діагностики творчого потенціалу учнів.


           ФОРМИ  РОБОТИ  КОЛЕКТИВУ  НАД  ПРОЕКТОМ

 

   ТРАДИЦІЙНІ:                                                                                     ІННОВАЦІЙНІ:

Педагогічна рада                                                        Педагогічний консиліум

Методична рада                                                         Педагогічний ярмарок

Робота методичних комісій                                       Творчі звіти

Робота творчої групи                                                Методична дискусія

Психолого-педагогічний семінар                              Конференція

Педагогічні читання                                                   Круглий стіл

Предметні тижні                                                         Методичний фестиваль

Педагогічні виставки                                                  Тижні педмайстерності

Самоосвіта                                                                  Методичні фестини

Тижні фахової майстерності                                      

Освітній моніторинг